Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Weryfikator PEFS

25.07.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Weryfikator PEFS.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Weryfikator PEFS
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie: minimum średnie.
 2. Minimum roczny staż w pracy o charakterze biurowym.
 3. Doświadczenie we wprowadzaniu danych osobowych do formularzy PEFS.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Znajomość zasad prawidłowego wypełniania formularzy PEFS w wersji papierowej.
  (należy pobrać załączony przykładowo wypełniony trzystronicowy formularz PEFS, wyraźnie zaznaczyć błędnie wypełnione miejsca, zeskanować go i dołączyć do przesyłanej dokumentacji.

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie wskazał żadnego błędnie wypełnionego miejsca lub wskazał prawidłowo wypełnione miejsce.
  1 pkt – kandydat prawidłowo wskazał 1 błędnie wypełnione miejsce i żadnego prawidłowo wypełnionego.
  2 pkt – kandydat prawidłowo wskazał 2 błędnie wypełnione miejsca i żadnego prawidłowo wypełnionego.
  3 pkt – kandydat prawidłowo wskazał 3 błędnie wypełnione miejsca i żadnego prawidłowo wypełnionego.
  4 pkt – kandydat prawidłowo wskazał 4 błędnie wypełnione miejsca i żadnego prawidłowo wypełnionego.
  5 pkt – kandydat prawidłowo wskazał 5 błędnie wypełnionych miejsc i żadnego prawidłowo wypełnionego.
  maksymalna liczba punktów – 5
 2. Doświadczenie w pracy z bazami danych.

  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium.
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium.
  maksymalna liczba punktów – 1
 3. Doświadczenie w pracy z formularzami PEFS w wersji elektronicznej.
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium.
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium.
  maksymalna liczba punktów – 1
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Weryfikacja formularzy PEFS w wersji papierowej i elektronicznej.
 2. Archiwizacja dokumentacji uczestników projektu.
 3. Wprowadzanie danych osobowych do formularza PEFS w wersji elektronicznej.
 4. Bieżący kontakt z organizatorami szkoleń realizowanych w ramach projektu.
 5. Ścisła współpraca z Liderem zadania 1 oraz Asystentem projektu.
 6. Przestrzeganie przyjętych procedur przetwarzania danych osobowych.
 7. Przekazywanie Koordynatorowi projektu, Liderowi zadania oraz Asystentowi projektu informacji dotyczących realizacji zadania.
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Zeskanowany trzystronicowy formularz PEFS z zaznaczonymi błędnie wypełnionymi miejscami
Termin nadsyłania aplikacji

04-08-2014 do godziny 23:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: rafal@koweziu.edu.pl
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
 • złożyć osobiście w sekretariacie KOWEZiU
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny P7 Weryfikator PEFS
Osoba do kontaktu

Rafał Auch-Szkoda
e-mail: rafal@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Załączniki
 1. formularz PEFS
Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 25.07.2014

Dokument oglądany razy: 1700
« inne aktualności