Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2014, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużenie terminu zgłoszeń

Rekrutacja na stanowisko: 16 redaktorów regionalnych/wojewódzkich

27.06.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: 16 redaktorów regionalnych/wojewódzkich .
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko 16 redaktorów regionalnych/wojewódzkich
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej.
 3. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończone studia, kursy lub szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego/coachingu/ kariery
  /psychologii/HR lub pokrewne
  (proszę podać: nazwę kursów/studiów, datę ukończenia, zdobyte kwalifikacje).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 2
 2. Ukończone studia, kursy lub szkolenia polonistyczne/dziennikarskie/redakcyjne
  (proszę podać: nazwę kursów/studiów, datę ukończenia, zdobyte kwalifikacje).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 1
 3. Publikacja artykułów w mediach (prasa drukowana, strony internetowe)
  (proszę podać: tytuł artykułu, miejsce publikacji - link do strony www z artykułem, datę publikacji lub skan tekstu własnego).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - do 2 artykułów
  2 pkt - od 3 do 5 artykułów
  3 pkt - powyżej 5 artykułów
  + 1 pkt - co najmniej 1 z artykułów dot. obszaru edukacji
  maksymalna liczba punktów - 4
 4. Co najmniej dwuletni staż pracy w placówce oświatowej
  (proszę podać nazwę placówki, zajmowane stanowisko oraz okres zatrudnienia).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 1
 5. Inne publikacje
  (proszę podać: tytuł publikacji, wydawnictwo, datę ukazania).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat spełnia kryterium
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium - publikacje z obszaru edukacji
  maksymalna liczba punktów - 2
 6. Rekomendacje JST (skan).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 1
 7. Przygotowanie notatki prasowej zgodnie z wytycznymi (plik w załączniku).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie przesłał notatki lub przesłał notatkę niezgodną z wytycznymi
  1 pkt - notatka oceniona na 0 pkt
  2 pkt- notatka oceniona na 1 pkt
  3 pkt - notatka ocenione na 2 pkt
  4 pkt - notatka ocenione na 3 pkt
  5 pkt - notatka oceniona na 4 pkt
  6 pkt - notatka oceniona na 5 pkt

  kryteria oceny notatki prasowej:
  - poprawność merytoryczna 0-1
  - styl 0-1
  - kompozycja 0-1
  - poprawność językowa 0-1
  - poprawność interpunkcyjna 0-1
Wymagania dodatkowe
 1. Ukończone studia lub kursy z zakresu doradztwa zawodowego/coachingu/
  kariery/psychologii/HR lub pokrewne.
 2. Ukończone studia lub kursy polonistyczne/dziennikarskie/redakcyjne.
 3. Publikacja artykułów w mediach (prasa drukowana, strony internetowe, skan tekstów własnych).
 4. Co najmniej dwuletni staż pracy w placówce oświatowej.
 5. Przygotowanie notatki prasowej z konferencji (plik do pobrania w załączniku).
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Śledzenie regionalnych (wojewódzkich) wydarzeń np. konferencji, szkoleń, targów i innych związanych z edukacją zawodową.
 2. Wyszukiwanie informacji związanych z edukacją zawodową w regionie, w tym przegląd prasy branżowej.
 3. Udział w wybranych szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych w ramach projektu "Edukacja dla Pracy etap 2".
 4. Kontakt z osobami związanymi ze środowiskiem edukacji zawodowej i doradztwa zawodowego w regionie - prezentowanie ciekawych postaci, przeprowadzanie wywiadów.
 5. Kontakt z instytucjami z sektora edukacji i pracy z regionu.
 6. Pisanie tekstów, artykułów, notatek z zakresu edukacji zawodowej w szczególności doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 7. Pisanie recenzji z wydarzeń, targów, konferencji, szkoleń.
 8. Przekazywanie materiałów (teksty, ilustracje) redaktorowi naczelnemu oraz wprowadzanie korekt zgodnie z jego wskazaniami.
 9. Monitorowanie forum "Doradca Zawodowy" na platformie edukacyjnej Moodle (moodle.koweziu.edu.pl) oraz zamieszczanie informacji i udział w dyskusjach.
 10. Ścisła współpraca z redaktorem naczelnym, administratorem strony oraz Liderem Zadania.
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 3. skan tekstów własnych (maks. strona A4 - 1800 znaków ze spacjami)
 4. notatka prasowa
Termin nadsyłania aplikacji

14-07-2014 do godziny 11:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  Biuro Projektów
  ul. Płatowcowa 13
  02-635 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny P7 - redaktor regionalny (województwo)
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Załączniki
 1. Wytyczne do notatki prasowej
Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 27.06.2014

Dokument oglądany razy: 4851
« inne aktualności