Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2014, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużenie terminu nadsyłania

Rekrutacja na stanowisko: informatyk - opracowanie komponentu portalu regionalnego

27.06.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: informatyk - opracowanie komponentu portalu regionalnego.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko informatyk - opracowanie komponentu portalu regionalnego
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA.
 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektu polegającego na opracowaniu i/lub modernizacji strony internetowej/portalu.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu stron internetowych/portali internetowych
  (należy przedstawić projekty, instytucje dla których zostały zrealizowane, rok realizacji oraz pisemne referencje).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - 3-4 projekty
  2 pkt - 5-6 projektów
  3 pkt - 7 i więcej projektów
  maksymalna liczba punktów - 3
 2. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów polegających na administracji systemem CMS zbudowanym na Joomla
  (należy przedstawić projekty, instytucje dla których zostały zrealizowane, rok realizacji oraz pisemne referencje).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - 3-4 projekty
  2 pkt - 5-6 projektów
  3 pkt - 7 i więcej
  maksymalna liczba punktów 3
 3. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów polegających na modernizacji/przebudowie stron internetowych (np. tła, grafiki, layoutu)zbudowanych na Joomla(należy przedstawić projekty, instytucje dla których zostały zrealizowane, rok realizacji oraz pisemne referencje).
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - 3-4 projekty
  2 pkt - 5-6 projektów
  3 pkt - 7 i więcej
  maksymalna liczba punktów 3
Wymagania dodatkowe
 1. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu stron internetowych/portali internetowych.
 2. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów polegających na administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA.
 3. Zrealizowanie co najmniej 3 projektów polegających na modernizacji/przebudowie stron internetowych (np. layoutu, grafiki, tła) zbudowanym na JOOMLA.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Wykonanie analizy stanu obecnego strony internetowej: www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl posiadanej przez Zamawiającego.
 2. Opracowanie koncepcji modyfikacji strony internetowej po przeprowadzonej analizie oraz we współpracy z Zamawiającym i Redaktorem Portalu. Zaproponowana koncepcja powinna zawierać co najmniej:
  - propozycje nowej struktury strony - zmiana układu zakładek/modułów;
  - propozycje rozbudowy istniejących zakładek/modułów oraz utworzenie nowych zakładek/modułów portali regionalnych, tematycznych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Redaktora Portalu;
  - rozszerzenie funkcjonalności o instalację nowych modułów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Redaktora Portalu;
  - propozycje wprowadzenia funkcji poprawiających użyteczność serwisu itp.

 3. Wykonanie modyfikacji i przebudowy obecnego portalu (www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl) zgodnie z zatwierdzoną do realizacji koncepcją opracowaną w ramach punktu 2.
 4. Opracowywanie graficzne i informatyczne materiałów przekazywanych przez redaktora naczelnego i systematyczne zamieszanie ich na stronie www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Redaktora naczelnego.
 5. Wykonywanie optymalizacji grafiki wykorzystywanej na potrzeby portalu(www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl)zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Redaktora Portalu.
 6. Zapewnienie poprawnego działania serwisu, w tym kontrola prawidłowego wyświetlania wprowadzanych przez redaktora naczelnego aktualności.
 7. Dodawanie aktualnych informacji (aktualności) ze stron internetowych do serwisu za pomocą kanału RSS.
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa - aktualizacje Joomli.
 9. Współpraca z Redaktorem naczelnym, Liderem Zadania, Koordynatorem Projektu, informatykiem projektu oraz Wydziałem Informacji i Promocji KOWEZiU.

Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

11-07-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  Biuro Projektów
  ul. Płatowcowa 13
  02-635 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny P7 - informatyk
Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka
e-mail: jdymnicka@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 27.06.2014

Dokument oglądany razy: 1149
« inne aktualności