Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: ewaluator wewnętrzny zadań w projekcie

27.05.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: ewaluator wewnętrzny zadań w projekcie .
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko ewaluator wewnętrzny zadań w projekcie
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Biuro Projektów
ul. Płatowcowa 13
02-635 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, socjologii lub pedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie ewaluacji projektów/programów UE.
 2. Doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 ewaluacji projektów o charakterze edukacyjnym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (proszę podać nazwę ewaluowanych projektów oraz opisać zakres ewaluacji).
 3. Doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 ewaluacji projektów w obszarze kształcenia zawodowego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (proszę podać nazwę ewaluowanych projektów oraz opisać zakres ewaluacji).
 4. Jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącej badań z obszaru kształcenia zawodowego (proszę podać tytuł publikacji).
Kryteria oceny rankingowej
 1. Najniższe łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, w tym umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz działalności gospodarczej – liczba godzin.
  Punktacja: 40%
 2. Najniższa cena brutto.
  Punktacja: 60%
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie koncepcji ewaluacji okresowej i końcowej oraz 4 raportów (po 2 do każdego zadania – okresowy i końcowy) w ramach dwóch zadań merytorycznych projektu polegających na:
  * „Monitorowaniu i ewaluacji wewnętrznej podstawy programowej kształcenia w zawodach PPKZ” – w zakres tego zadania wchodzi opracowanie narzędzi do monitorowania, organizacja i przeprowadzenie powszechnego monitorowania, opracowanie raportów wojewódzkich, raportów branżowych oraz jednego raportu zbiorczego,
  * „Szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli” - w zakres tego zadania wchodzi opracowanie programów kursów doskonalących, szkolenie prowadzących przez autorów programów kursów oraz organizacja szkoleń dla 3000 uczestników w różnych miastach w Polsce.
 2. Opracowanie narzędzi do ewaluacji (co najmniej 2 jakościowych i 2 ilościowych).
 3. Przeszkolenie Koordynatorów Branżowych z zakresu stosowania opracowanych narzędzi ilościowych do ewaluacji szkoleń.
 4. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych (wielkość próby: co najmniej 1% uczestników szkoleń, co najmniej 50% trenerów, 6 członków Zespołu metodologicznego, co najmniej 200 szkół, 5 członków zespołu projektowego).
 5. Analiza uzyskanych danych jakościowych i ilościowych.
 6. Opracowanie raportów ewaluacyjnych.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • realizacja przedmiotu umowy
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

03-06-2014 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: jklimek@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny VII/P6/2014
Osoba do kontaktu

Justyna Klimek
e-mail: jklimek@koweziu.edu.pl
telefon: 22 848 80 05

Opublikował: Justyna Klimek
Publikacja dnia: 27.05.2014

Dokument oglądany razy: 1600
« inne aktualności