Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych na temat organizacji kształcenia na odległość w placówce, w tym wynagradzanie nauczycieli

07.11.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych na temat organizacji kształcenia na odległość w placówce, w tym wynagradzanie nauczycieli.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor materiałów szkoleniowych na temat organizacji kształcenia na odległość w placówce, w tym wynagradzanie nauczycieli
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie we wdrażaniu kształcenia na odległość w szkole zawodowej bądź centrum kształcenia praktycznego lub ustawicznego
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora szkoły
 4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wdrażania kształcenia na odległość w szkołach zawodowych lub centrach kształcenia ustawicznego lub praktycznego
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych z zakresu wdrażania kształcenia na odległość w szkole lub placówce edukacyjnej
  Punktacja: 2 pkt
 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego „Doskonalenie kadry KNO”
  Punktacja: 2 pkt
 3. Autorstwo/współautorstwo publikacji/artykułów z zakresu kształcenia na odległość
  Punktacja: 2 pkt
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i scenariusza na 3-godzinne warsztaty dla regionalnych promotorów kształcenia na odległość z zakresu organizacji i zarządzania procesem KNO w placówce
 2. Przygotowanie przykładowego scenariusza konsultacji z zakresu organizacji i zarządzania procesem KNO, która będzie przeprowadzana w szkołach i placówkach przez regionalnych promotorów
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

13-11-2013 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny V/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 07.11.2013

Dokument oglądany razy: 928
« inne aktualności