Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu umiejętności trenerskich i autoprezentacji

07.11.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu umiejętności trenerskich i autoprezentacj.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu umiejętności trenerskich i autoprezentacj
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania umiejętności trenerskich i autoprezentacji
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych
 4. Doświadczenie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych z zakresu budowania umiejętności trenerskich i autoprezentacji
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończenie szkoły trenerskiej potwierdzone certyfikatem
  Punktacja: 2 pkt
 2. Doświadczenie w prowadzeniu min. 5 szkoleń z zakresu autoprezentacji
  Punktacja: 2 pkt
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych
  Punktacja: 2 pkt
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie 3-godzinnego szkolenia dla promotorów kształcenia na odległość (zadaniem promotorów będzie udzielanie konsultacji w szkołach zawodowych i centrach kształcenia ustawicznego zainteresowanych wdrażaniem kształcenia na odległość) z zakresu umiejętności trenerskich oraz autoprezentacji. Celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu efektywnego prowadzenia szkoleń oraz autoprezentacji
 2. Przeprowadzenie szkolenia dla promotorów podczas jednego z weekendów 30.11-1.12 lub 7-8.12.2013 (dokładny termin zostanie ustalony z kandydatami wybranymi w rekrutacji)
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

13-11-2013 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny VII/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 07.11.2013

Dokument oglądany razy: 990
« inne aktualności