Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Trener z zakresu obsługi platformy moodle dla nauczycieli przeszkolonych w ramach szkolenia

18.10.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener z zakresu obsługi platformy moodle dla nauczycieli przeszkolonych w ramach szkolenia.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Trener z zakresu obsługi platformy moodle dla nauczycieli przeszkolonych w ramach szkolenia
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń z obsługi platformy edukacyjnej Moodle
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dedykowanych nauczycielom
 4. Autorstwo/współautorstwo materiałów szkoleniowych z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Moodle
 5. Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z materiałów szkoleniowych w dniach 24 oraz 25.10.2013 r. ok 5 h.
 6. Możliwość poprowadzenia 6-8-godzinnych warsztatów 26.10.2013 (Warszawa)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończone: studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia związane z kształceniem na odległość.
  Należy podać nazwę studiów/szkolenia/kursu, instytucję organizującą, rok ukończenia
  Punktacja: 0-1
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle.
  Należy podać nazwę zajęć, instytucję, dla której były prowadzone, rok, w którym się odbywały, liczbę uczestników
  Punktacja: 0-2
 3. Doświadczenie w opracowywaniu kursów e-learnigowych.
  Należy podać nazwę kursu, dla jakiej instytucji był przygotowany, dla jakiej grupy odbiorców, na jakiej platformie został osadzony
  Punktacja: 0-2
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Przeprowadzenie 6-8-godzinnych warsztatów z zakresu obsługi, prowadzenia kursów oraz narzędzi na platformie Moodle
Warunki zatrudnienia
 • Umowa zlecenie
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

23-10-2013 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny IV/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 18.10.2013

Dokument oglądany razy: 1090
« inne aktualności