Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Recenzent kursów e-learningowych

09.10.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Recenzent kursów e-learningowych.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Recenzent kursów e-learningowych
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. wykształcenie wyższe (zgodne lub pokrewne z zawodem którego dotyczy kurs)
 2. min. 3-letnie doświadczenie w kształceniu w  zawodzie – w przypadku, gdy zawód istnieje od 2012 r.
  w zawodzie pokrewnym autor materiałów szkoleniowych/edukacyjnych/prawnych z zakresu kształcenia w zawodzie (m.in. podstawa programowa kształcenia w zawodzie, podręcznik, karta pracy)
 3. autor materiałów szkoleniowych/edukacyjnych/prawnych z zakresu kształcenia w zawodzie (m.in. podstawa programowa kształcenia w zawodzie, podręcznik, karta pracy)
 4. możliwość podjęcia pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej i dyspozycyjność w okresie październik-listopad 2013
Kryteria oceny rankingowej
 1. Autor lub recenzent programów nauczania o strukturze przedmiotowej i/lub modułowej do obowiązującej podstawy programowej
  Punktacja: 0-2 pkt.
 2. Doświadczenie w opracowywaniu kursów e-learningowych
  Punktacja: 0-2 pkt
 3. Ukończenie szkoleń/studiów podyplomowych z zakresu kształcenia na odległość
  Punktacja: 0-1 pkt.
 4. Udział w praktykach (w ostatnich 3 latach) u pracodawców zatrudniających absolwentów wykształconych w zawodzie
  Punktacja: 0-1 pkt
Informacje uzupełniające
 1. Zadaniem wyłonionych kandydatów będzie
  opracowanie merytorycznej recenzji gotowego kursu e-learningowego zgodnie z formularzem recenzji.
  Praca recenzenta będzie miała charakter w pełni zdalny.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Recenzja 17 kursów e-learningowych
  (2 kursy 4 modułowe, 2 kursy 5 modułowe, 7 kursów 6 modułowych, 1 kurs 7 moduły, 5 kursów 8 modułowych)
  W ramach rekrutacji zostanie zatrudnionych w zależności od ilości zgłoszonych kandydatur od 6 do 17 recenzentów kursów e-learningowych. Jedna osoba wykona recenzję maksymalnie 3 kursów. Zadaniem wyłonionych kandydatów będzie
  opracowanie merytorycznej recenzji gotowego kursu e-learningowego zgodnie z formularzem recenzji.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

16-10-2013 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • przesłać scany podpisanych dokumentów na e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
Dopisek / nr referencyjny III/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Załączniki
 1. Załącznik 1

  Kursy, na które Państwo aplikują, proszę wpisać w punkcie 4.1 Noty biograficznej.

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 09.10.2013

Dokument oglądany razy: 1612
« inne aktualności