Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu praw autorskich w e-learningu

25.09.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu praw autorskich w e-learningu.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor materiałów szkoleniowych i trenera z zakresu praw autorskich w e-learningu
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń/zajęć akademickich z zakresu praw autorskich
 3. Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dla nauczycieli
 4. Możliwość poprowadzenia 3 godzinnego warsztatu 13.10.2013 r. (Warszawa)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończone: studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia związane z kształceniem na odległość
  Punktacja: 0-1
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu praw autorskich w e-learningu
  Punktacja: 0-2
 3. Doświadczenie w opracowywaniu kursów e-learnigowych.
  Punktacja: 0-2
 4. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych z zakresu praw autorskich w e-learningu
  Punktacja: 0-2
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie materiałów szkoleniowych do 3 godzinnego wykładu poświęconego prawom autorskim w e-learningu.
 2. Opracowanie materiałów do „podręcznika szkoleniowego” (samouczek) zawierającego zagadnienia omawiane podczas wykładu.
 3. Poprowadzenie 3 godzinnego wykładu dla przedstawicieli szkół zawodowych i placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego (planowany termin: 13.10.2013; miejsce: Warszawa).
 4. współpraca z Liderem Zadania 6 „Doskonalenie Kadry KNO”.
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 1750.00 PLN (brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

02-10-2013 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny II/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 2488005

Opublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 25.09.2013

Dokument oglądany razy: 588
« inne aktualności