Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu obsługi platformy moodle

20.09.2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu obsługi platformy moodle.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor materiałów szkoleniowych i trener z zakresu obsługi platformy moodle
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” [P4]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. wykształcenie wyższe
 2. doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń z obsługi platformy edukacyjnej Moodle
 3. doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dedykowanych nauczycielom
 4. Autorstwo/współautorstwo materiałów szkoleniowych z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Moodle
 5. możliwość poprowadzenia 6-8 godzinnych warsztatów 26.10.2013 (Warszawa)
Kryteria oceny rankingowej
 1. ukończone: studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia związane z kształceniem na odległość
  Punktacja: 1 pkt
 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle
  Punktacja: 2 pkt
 3. doświadczenie w opracowywaniu kursów e-learnigowych
  Punktacja: 2 pkt
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. opracowanie materiałów szkoleniowych z obsługi platformy Moodle (scenariusz zajęć uwzględniający zarówno narzędziowe wykorzystanie platformy w prowadzeniu zajęć jak i elementy dydaktyki e-nauczania ze szczególnym odniesieniem się do organizacji e-zajęć i roli nauczyciela)
 2. przygotowanie zestawu przykładowych ćwiczeń na platformie Moodle, pozwalających nauczycielom nabywać i rozwijać swoje umiejętności związane z wykorzystywaniem platformy Moodle
 3. opracowanie materiałów do „podręcznika szkoleniowego” (samouczek) zawierającego zagadnienia omawiane podczas warsztatów z użytkowania platformy Moodle
 4. poprowadzenie 6-8 godzinnych warsztatów dla nauczycieli zgodnych z przygotowanym wcześniej scenariuszem (planowany termin warsztatów: 26.10.2013; miejsce: Warszawa)
 5. współpraca z Liderem Zadania 6 „Doskonalenie Kadry KNO”
Warunki zatrudnienia
 • Umowa o dzieło
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 4. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 5. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

26-09-2013 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny I/P4/2013
Osoba do kontaktu

Anna Włodkowska
e-mail: a.wlodkowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8488005

Opublikował: Wojciech Myka
Publikacja dnia: 20.09.2013

Dokument oglądany razy: 1402
« inne aktualności