Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Trener szkoleń dla kadry szkół gimnazjalnych w województwie dolnośląskim

13.10.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener szkoleń dla kadry szkół gimnazjalnych w województwie dolnośląskim.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Trener szkoleń dla kadry szkół gimnazjalnych w województwie dolnośląskim
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (proszę podać nazwę uczelni, termin ukończenia studiów)
 2. Wykształcenie wyższe II stopnia na specjalności doradztwo zawodowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
  (proszę podać: nazwę uczelni oraz datę rozpoczęcia i ukończenia studiów)
 3. Staż pracy jako doradca zawodowy min. 2 lata (w ciągu ostatnich 6 lat) lub minimum 2-letni staż pracy jako nauczyciel akademicki doradztwa zawodowego
  (proszę podać nazwę miejsca pracy/projektów, zajmowane stanowisko i okres pracy/współpracy)
 4. Doświadczenie trenerskie
  (min. 100 godz. w ciągu ostatnich 4 lat)
  (proszę podać: nazwy szkoleń oraz liczbę godzin i daty)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w pracy doradczej uwzględniającej znajomość sieci szkół i placówek w województwie dolnośląskim oraz lokalnego rynku pracy
  (proszę krótko opisać posiadane doświadczenie - maks. 1000 znaków)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt – kandydat spełnia kryterium
 2. Ukończona szkoła trenerska lub posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla dorosłych
  (proszę podać nazwę szkoły/kursu, termin rozpoczęcia i ukończenia szkoły)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryteriów
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium
 3. Doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego dla kadry zarządzającej szkół i/lub rad pedagogicznych i/lub nauczycieli, i/lub liderów WSD, i/lub doradców zawodowych, co najmniej 8-godzinnych(godziny dydaktyczne)
  (proszę podać: temat szkolenia, czas realizacji (liczba godzin dla każdego szkolenia), nazwę instytucji/ przedsiębiorstwa)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryteriów
  1 pkt – 1 szkolenie
  2 pkt – 2-3 szkolenia
  3 pkt – powyżej 3 szkoleń
 4. Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń o charakterze warsztatowym z ćwiczeniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty
  (proszę podać tematykę prowadzonych warsztatów, liczbę tematów)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - 1-2 tematy
  2 pkt - 3 i więcej tematów
 5. Doświadczenie w pracy na platformie Moodle lub w prowadzeniu szkoleń on-line
  (proszę opisać posiadane doświadczenie maks. - 1000 znaków )
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryteriów
  1 pkt - kandydat spełnia kryterium
 6. Doświadczenie w organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole ponadpodstawowej
  (proszę podać nazwę szkoły, stanowisko, opisać posiadane doświadczenie, lata pracy w układzie od miesiąc-rok do miesiąc–rok)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – kandydat spełnia kryterium
 7. Inne dodatkowe ukończone i potwierdzone certyfikatem/dyplomem kursy, szkolenia itp. związane z doradztwem zawodowym
  (proszę podać tytuł/datę szkolenia i organizatora szkoleń)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt – 1-8 szkoleń
  2 pkt – powyżej 8 szkoleń
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Wsparcie procesu rekrutacji uczestników szkolenia
 2. Moderowanie grupy szkoleniowej w części on-line szkolenia
 3. Przeprowadzenie szkolenia w części stacjonarnej
 4. Prowadzenie ewaluacji szkolenia
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • 8 h szkolenie stacjonarne + 8 h pozostałe czynności
 • Wysokość wynagrodzenia: 2400.00 PLN (brutto/brutto) za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

20-10-2015 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • złożyć osobiście w sekretariacie KOWEZiU
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny TSKG/3/II
Osoba do kontaktu

Monika Kowalska
e-mail: edp2@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868

Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 13.10.2015

Dokument oglądany razy: 1141
« inne aktualności