Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.03.2015, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużenie terminu

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych - branża turystyczno-hotelarsko-gastronomiczno-spożywcza”

12.03.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych - branża turystyczno-hotelarsko-gastronomiczno-spożywcza”.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych - branża turystyczno-hotelarsko-gastronomiczno-spożywcza”
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe w obszarze zawodów reprezentatywnych dla branży.
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli szkół zawodowych z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych w branży turystyczno-hotelarsko-gastronomiczno-spożywczej.
  Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata.
 3. Skrócony projekt programu szkolenia obejmującego 40 godzin dydaktycznych.
  Należy podać tytuły modułów, liczbę godzin.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Opis wybranego modułu
  z projektu szkolenia. Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, liczbę godzin, przykłady ćwiczeń.
  Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 2 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-4 pkt)ocenie podlega:
  - cel zajęć
  - określenie oczekiwanych efektów kształcenia
  - zaplanowanie liczby godzin dla każdego z modułów
  - podanie przykładów ćwiczeń
 2. Udział w kursach/szkoleniach
  z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych.
  Należy podać: temat, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosowania metodyki nauczania przedmiotów zawodowych.
  Proszę podać nazwę szkoły/placówki, nazwy prowadzonych zajęć, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5
 4. Autor/współautor publikacji dotyczących metodyki nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 2 publikacji
  2 pkt – powyżej 2 publikacji
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie programu kursu doskonalącego „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych - branża turystyczno-hotelarsko-gastronomiczno-spożywcza”.
 2. Współpraca z liderem zadania w projekcie.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 4500.00 PLN () za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Opis wybranego modułu
Termin nadsyłania aplikacji

20-03-2015 do godziny 14:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny 16/P6/2015
Osoba do kontaktu

Elżbieta Żochowska
e-mail: e.zochowska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 129

Opublikował: Wydział WKZiU
Publikacja dnia: 12.03.2015

Dokument oglądany razy: 738
« inne aktualności