Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego „Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkoły zawodowej”

21.01.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego .
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego „Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkoły zawodowej”
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe.
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych z zakresu stosowania metody pracy w chmurze w szkole zawodowej.
  Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata.
 3. Skrócony projekt programu szkolenia obejmującego 8 godzin dydaktycznych.
  Należy podać tytuły modułów, liczbę godzin.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół. Należy podać tytuł szkolenia, temat, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5 szkoleń
 2. Opis wybranego modułu
  z projektu szkolenia. Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, liczbę godzin, przykłady ćwiczeń.
  Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 2 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-4 pkt)ocenie podlega:
  - cel zajęć,
  - określenie oczekiwanych efektów kształcenia,
  - zaplanowanie liczby godzin dla każdego z modułów,
  - podanie przykładów ćwiczeń
 3. Udział w kursach/szkoleniach
  z zakresu stosowania metody pracy w chmurze w szkole zawodowej.
  Należy podać: temat, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu stosowania metody pracy w chmurze w szkole zawodowej.
  Proszę podać nazwę szkoły/ placówki, nazwy prowadzonych zajęć, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie programu kursu doskonalącego "Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkoły zawodowej".
 2. Współpraca z liderem zadania w projekcie.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 2500.00 PLN () za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Opis wybranego modułu
Termin nadsyłania aplikacji

02-02-2015 do godziny 14:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny 11/P6/2015
Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak
e-mail: mrozkowiak@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 121

Opublikował: Wydział WKZiU
Publikacja dnia: 21.01.2015

Dokument oglądany razy: 663
« inne aktualności