Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego "Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej"

21.01.2015

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Autor programu kursu doskonalącego "Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej".
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Autor programu kursu doskonalącego "Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej"
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” [P6]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe.
  Należy podać: uzyskany tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia.
 2. Doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół zawodowych z zakresu indywidualizacji procesu kształcenia uczniów.
  Należy podać tytuł, rodzaj materiału, adresata.
 3. Skrócony projekt programu szkolenia obejmującego 15 godzin dydaktycznych
  Należy podać tytuły modułów, liczbę godzin.
Kryteria oceny rankingowej
 1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli/kadry zarządzającej szkół. Należy podać tytuł szkolenia, temat, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5 szkoleń
 2. Opis wybranego modułu
  z projektu szkolenia. Należy podać: cel zajęć, oczekiwane efekty kształcenia, liczbę godzin, przykłady ćwiczeń.
  Należy dołączyć w postaci pliku (maks. 2 strony) do zgłoszenia.
  Punktacja: (0-4 pkt)ocenie podlega:
  - cel zajęć,
  - określenie oczekiwanych efektów kształcenia,
  - zaplanowanie liczby godzin dla każdego z modułów,
  - podanie przykładów ćwiczeń
 3. Udział w kursach/szkoleniach
  z zakresu indywidualizacji procesu kształcenia uczniów.
  Należy podać: temat, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu indywidualizacji procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej.
  Proszę podać nazwę szkoły/ placówki, nazwy prowadzonych zajęć, rok.
  Punktacja: (0-2 pkt)
  1 pkt – do 5 szkoleń
  2 pkt - powyżej 5
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Opracowanie programu kursu doskonalącego "Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów w szkole zawodowej"
 2. Współpraca z liderem zadania w projekcie.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o dzieło
 • Wysokość wynagrodzenia: 3000.00 PLN () za realizację zlecenia/dzieła
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
 2. Opis wybranego modułu
Termin nadsyłania aplikacji

02-02-2015 do godziny 14:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny 8/P6/2015
Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak
e-mail: mrozkowiak@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 121

Opublikował: Wydział WKZiU
Publikacja dnia: 21.01.2015

Dokument oglądany razy: 590
« inne aktualności