Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

12.11.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych.

Stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. wykształcenie: wykształcenie wyższe
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie: stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, sporządzania niezbędnych dokumentów (SIWZ, wzory umów), uczestnictwo w pracach komisji przetargowych
 3. Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy
 4. Doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Wymagania dodatkowe
 1. Zdolność do pracy nad kilkoma projektami równocześnie oraz umiejętność oceny priorytetów
 2. Biegła obsługa komputera w środowisku Windows
 3. Zdolności analityczne i organizacyjne
 4. Samodzielność
 5. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy pod presją czasu
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Zadania związane z obługą zamówień publicznych
Warunki zatrudnienia
 • umowa o pracę
 • 0,5 etatu
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. List motywacyjny
Termin nadsyłania aplikacji

26-11-2014 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny administracja
Osoba do kontaktu

Jolanta Kiljańska
e-mail: jolkil@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844 18 68

Opublikował: Anna Krajewska
Publikacja dnia: 12.11.2014

Dokument oglądany razy: 720
« inne aktualności