Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Trener szkoleń dla przedstawicieli CKU/CKP/CKZiU

30.10.2014

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Trener szkoleń dla przedstawicieli CKU/CKP/CKZiU.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stanowisko Trener szkoleń dla przedstawicieli CKU/CKP/CKZiU
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zespół ds. projektów europejskich, projekt „Edukacja dla pracy” [P7.2]

Miejsce pracy

Nie dotyczy

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe
  (proszę podać nazwę szkoły, termin ukończenia szkoły)
 2. Doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy z klientem dorosłym min. 3 lata
  (proszę podać nazwę miejsca pracy/projektów, zajmowane stanowisko i okres współpracy, zakres zadań)
 3. Doświadczenie trenerskie
  (min. 100 godz.)
  (proszę podać: nazwy szkoleń oraz liczbę godzin i daty)
Kryteria oceny rankingowej
 1. Ukończone studia z zakresu doradztwa zawodowego
  (proszę podać: nazwę uczelni oraz datę rozpoczęcia i ukończenia studiów)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  2 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 2
 2. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, specjalistów
  (min. 50 godz.)
  (proszę podać: nazwy szkoleń oraz liczbę godzin i daty)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat przeprowadził 50-74 godz. szkoleń
  2 pkt - kandydat przeprowadził 75 godzin i więcej szkoleń
  maksymalna liczba punktów - 2
 3. Doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy w placówkach CKP/CKZiU/CKU lub urzędzie pracy min. 2 lata
  (proszę podać: nazwę placówki i datę zatrudnienia)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  3 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 3
 4. Udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia szkoleń dla kadry gimnazjum i CKU/CKP/CKZiU w 1. i 2. etapie projektu „Edukacja dla pracy”
  (proszę podać termin szkolenia)
  Punktacja: 0 pkt - kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat był na 1 spotkaniu
  2 pkt – kandydat był na 2 spotkaniach
  3 pkt – kandydat był na 3 spotkaniach
  maksymalna liczba punktów - 3
 5. Publikacje nt. doradztwa zawodowego
  (proszę podać: nazwę publikacji i miejsce publikacji – strona internetowa, czasopismo, wydawnictwo)
  Punktacja: 0 pkt – kandydat nie spełnia kryterium
  1 pkt - kandydat spełnia kryterium
  maksymalna liczba punktów - 1
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli CKU/CKP/CKZiU oraz wypełnienie kart monitoringu szkolenia
Warunki zatrudnienia
 • umowa zlecenie
 • 16 h
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych),
  - liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej (kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Nota biograficzna
  Nota biograficzna jest formularzem on-line i wypełniana jest przez osobę aplikującą w kreatorze przesyłania dokumentów dostępnym w polu „Miejsce i sposób składania aplikacji” po kliknięciu przycisku „Prześlij on-line”
Termin nadsyłania aplikacji

06-11-2014 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
Dopisek / nr referencyjny Trener CKU II
Osoba do kontaktu

Anna Sowińska
e-mail: a.sowinska@koweziu.edu.pl
telefon: 22 8441868 wew. 139

Opublikował: Projekt P7.2
Publikacja dnia: 30.10.2014

Dokument oglądany razy: 1541
« inne aktualności