Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik w Wydziale Programów Nauczania

13.01.2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Kierownik w Wydziale Programów Nauczania.

Stanowisko Kierownik w Wydziale Programów Nauczania
Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Miejsce pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa

Wymagania obowiązkowe
(Kryteria obowiązkowe)
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. 5 lat stażu pracy w obszarze oświaty.

 3. Znajomość zagadnień związanych z prawem oświatowym, w tym reformą systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz współpracy szkół z pracodawcami.
 4. Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu.
 5. Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office.
Wymagania dodatkowe
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa zawodowego.
Zakres zadań na stanowisku pracy
 1. Organizowanie, koordynowanie i kierowanie całością prac Wydziału związanych m.in.: z modyfikowaniem i aktualizowaniem podstaw programowych kształcenia w zawodzie, opracowywaniem programów nauczania dla zawodu, prowadzeniem badań w zakresie przydatności programów nauczania i podręczników do kształcenia zawodowego.
 2. Opracowywanie wskazań dla autorów i recenzentów programów nauczania i pakietów edukacyjnych.
 3. Współpraca z regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli i organami samorządu terytorialnego, reprezentowanie Wydziału na spotkaniach i konferencjach poświęconych szkolnictwu ponadgimnazjalnemu.
Warunki zatrudnienia
 • umowa o pracę
 • 1 etat
Procedura rekrutacyjna
 1. Przesłanie wymaganych dokumentów i oświadczeń wykazanych w polu Wymagane dokumenty i oświadczenia do dnia wskazanego w polu Termin nadsyłania aplikacji w sposób wskazany w polu Miejsce i sposób składania aplikacji z dopiskiem lub numerem referencyjnym podanym w polu Dopisek / nr referencyjny.
 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. O przystąpieniu do rekrutacji decydują kryteria formalne:
  - złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie.
 4. O wyborze kandydata i zaproszeniu do dalszych etapów rekrutacji decydują kryteria merytoryczne:
  - spełnienie Wymagań obowiązkowych (Kryteriów obowiązkowych).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, karnoskarbowe, dyscyplinarne.
Termin nadsyłania aplikacji

29-01-2016 do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • kreator przesyłania dokumentów on-line:
 • wysłać tradycyjną pocztą na adres:
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  ul. Spartańska 1B
  02-637 Warszawa
Dopisek / nr referencyjny WPN/1/2016
Osoba do kontaktu

Karolina Strugińska
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
telefon: 22 844 18 68

Opublikował: Anna Krajewska
Publikacja dnia: 13.01.2016

Dokument oglądany razy: 2718
« inne aktualności