Serwis używa cookies
RSS
A A A
SmodBIP

Praca w KOWEZiU

Rekrutacja na stanowisko informatyk

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: informatyk.

Miejsce pracy: Warszawa

Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu

 1. Wymagania obowiązkowe:
 2. - doświadczenie w zarządzaniu sieciami oraz zasobami informatycznymi organizacji;
  - wiedza dotycząca archiwizacji zasobów informatycznych firmy;
  - doświadczenie w budowie i edycji platform typu Moodle.

 3. Wymagania dodatkowe:
 4. - pracowitość;
  - dokładność;
  - rzetelność.

 5. Zakres zadań na stanowisku pracy:
 6. - zarządzanie siecią informatyczną;
  - zarządzanie siecią telefoniczną;
  - archiwizacja zasobów informatycznych;
  - zarządzanie zasobami na serwerach dedykowanych;
  - zarządzanie stronami www;
  - zarządzanie adresami poczty elektronicznej;
  - budowanie i edycja platform typu Moodle;
  - zarządzanie sprzętem komputerowym oraz peryferyjnym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 24.01.2013 r. na adres e-mail: pkorgol@koweziu.edu.pl lub na adres: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, ul. Płatowcowa 13, 02-635 Warszawa lub złożenie osobiście w siedzibie Biura projektów KOWEZiU z dopiskiem „Rekrutacja informatyk”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997 r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”


Rekrutacja na stanowisko asystent koordynatora księgowo-kadrowego

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: asystent koordynatora księgowo-kadrowego.

Miejsce pracy: Warszawa

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

 1. Wymagania obowiązkowe:
 2. - podstawy wiedzy o sprawozdawczości w projektach unijnych;

  - obsługa programu Excel na poziomie zaawansowanym;

  - biegła znajomość obsługi komputera;

  - znajomość zasad wyliczania składek ZUS.

 3. Wymagania dodatkowe:
 4. - pracowitość;

  - dokładność;

  - rzetelność.

 5. Zakres zadań na stanowisku pracy

Poszukiwana osoba odpowiedzialna będzie za przygotowywanie, opisywanie, archiwizowanie
i wprowadzanie do systemu komputerowego wszelkich dokumentów finansowych oraz umów cywilno-prawnych dotyczących powierzonego jej projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 24.01.2013 r. na adres e-mail: pkorgol@koweziu.edu.pl lub na adres: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, ul. Płatowcowa 13, 02-635 Warszawa lub złożenie osobiście w siedzibie Biura projektów KOWEZiU z dopiskiem „Rekrutacja: asystent KKK”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997 r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje kandydatów  na stanowisko specjalista/nauczyciel-konsultant (umowa o pracę na zastępstwo – 1 rok) do Wydziału Poradnictwa Zawodowego. Miejsce pracy - Warszawa

Zakres zadań na stanowisku:

 • diagnozowanie  potrzeb edukacyjnych nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • przygotowywanie, prowadzenie prezentacji, szkoleń, seminariów i konferencji,
 • projektowanie i realizacja szkoleń w formie on-line,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, metodycznych, merytorycznych przeznaczonych do upowszechniania w formie drukowanej i elektronicznej,
 • obsługa baz danych i udzielanie konsultacji klientom Ośrodka, w tym w formie on-line,
 • opracowywanie raportów i analiz, w tym finansowych i statystycznych,
 • współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami wpierającymi edukację,
 • organizacja imprez i akcji promocyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego lub ukończone studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
 • doświadczenie w pracy (min. 2 lata) na stanowisku doradcy zawodowego lub o podobnym profilu,
 • znajomość systemów edukacji szkolnej i zawodowej oraz rynków pracy w Polsce i krajach UE,
 • umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie pozwalające na samodzielne redagowanie i tłumaczenie tekstów w języku polskim i angielskim,
 • doświadczenie w pracy zespołowej i projektowej,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność – podróże służbowe w kraju i za granicą,
 • odporność na stres,
 • łatwość adaptacji do często zmieniających się warunków,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dbałość o własny rozwój zawodowy.

Atutem dodatkowym będzie:

 • znajomość drugiego języka roboczego UE,
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz znajomość prawa oświatowego,
 • doświadczenie w obsługiwaniu portali internetowych i platform edukacyjnych,
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych.

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji,
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
 • uczestnictwo w ciekawych projektach edukacyjnych,
 • dostęp do światowego, branżowego know-how
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń na forum międzynarodowym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia  31.10.2012 r., do godziny 10:00, pocztą elektroniczną na adres: jbielecki@koweziu.edu.pl

 • CV w języku polskim i angielskim wg wzoru Europass

Prosimy o podanie w ofercie oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia netto.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 17.01.2013
Podpisał: Anna Krajewska
Dokument z dnia: 06.07.2010
Dokument oglądany razy: 20 436